Nabídka přímo pro mě? Stačí jen kliknout ..... Poptávka

Detailní popis systému smartHOTEL

  • Kompletní správa vašich rezervací. Systém dělí rezervace na garantované (blokující kapacitu hotelu) a "opční" + "na čekání". Dále jsou k dispozici rezervace individuální a skupinové. V případě rozšíření o systém NetRes.cz jsou potom grafické štafle doplněny o tento specifický typ rezervace. Stejně tak se do systému zapisují rezervace z webových portálů typu Booking, HRS, Expedia.
  • Manažerská analýza hotelu získává ONLINE informace o očekávaném výnosu hotelu, obsazenosti nebo obchodní spolupráci s partnerem (cestovkou). Dále můžete analyzovat  realizované tržby podle jednotlivých cenových strategií, prodaných služeb nebo typů pokojů. Všechny tyto údaje pomáhají maximalizovat zisk Vašeho hotelu.
  • Správa hotelových účtů. Systém během uzavření obchodního dne provede zatížení částek za pobyt podle platného ceníku. Dále provede zatížení účtu hosta všemi poplatky dle konfigurace a službami podle individuálního nastavení pro každý pobyt. Jednotlivé transakce na účtu hosta je možné rozdělovat nebo převádět na jiné účty. Systém smartHOTEL dokáže v rámci pokoje paralelně sledovat až 5 podúčtů pro spolubydlící nebo firmu/partnerova.
  • Při ukončení pobytu je samozřejmostí tisk hotelové účtu (daňového dokladu). Hotelový účet je možné tisknout v jednom z pěti světových jazyků. Vzhledem k tomu, že hotelový účet je daňovým dokladem jsou všechny kopie těchto dokladů ukládány v originální verzi do databáze systému smartHOTEL a není možné dále měnit jejich obsah. Dále je vedena tzv. "Záznamní povinnost DPH" o výši a struktuře daně z přidané hodnoty jednotlivých dokladů. Doklady je možné exportovat do textového editoru Microsoft Word, OpenOffice nebo PDF pro další zpracování.
  • Samozřejmostí je dnes evidence drobného prodeje přímo na recepci. Díky systému smartHOTEL ušetříte za případnou registrační pokladnu. Systém smartHOTEL obsahuje agendu "Prodej na recepci". Všechny položky jsou evidovány druhově. K prodeji na recepci je veden jednoduchý sklad. Funkce je zahrnuta v ceně systému
  • Pro hotely, které potřebují provádět rezervace přímo na čísla pokojů jsme připravili možnost využití multifunkčních grafických štaflí. Zde jsou přehledně zobrazeny všechny rezervace v závislosti na pokoji a termínu. Program nabízí základní barevné značení dle typů rezervací a pobytů, ale barvy si můžete nastavit také podle hostů, firem nebo obchodních partnerů
  • Pokud máte v hotelu konferenční prostory, určitě využijete modul pro sledování konferenčních prostor, sportovišť nebo wellness provozů. Modul je plně integrován do hotelového systému a tak je možné čerpat informace o klientech z již uložených dat. Platby je možné provádět stejně jako na restauracích bezhotovostním převod na účet hosta.