Nabídka přímo pro mě? Stačí jen kliknout ..... Poptávka

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na softwarové produkty z produkce společnosti smartHOTEL s.r.o. Softwarovým produktem se rozumí licence (právo) k užívání počítačového programu (dále jen produkt).

2. Objednání produktu
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu nebo e-mailu jsou závazné.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Místem dodání produktu je e-mailová adresa (a případně poštovní adresa při objednávce s dodáním poštou) uvedená kupujícím v objednávce. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování zadaných údajů. 

3. Dodání produktu
Prodávající dodá objednávajícímu produkt do 40 pracovních dní od přijetí objednávky a uhrazení zálohy pokud objednávající nepožadoval pozdější termín dodání nebo vyřízení objednávky nebrání jiné objektivní důvody. Dodáním produktu se rozumí: o při objednání elektronické licence - zaslání licenčních informací e-mailem a umožnění stáhnutí programu z webu o při objednání produktu s dodáním poštou – zaslání licenčních informací e-mailem a umožnění stáhnutí programu
z webu a současně zaslání licenčních informací a programu na CD poštovní zásilkou o Instalace systému přímo v místě hotelu pracovníky společnosti smartHOTEL s.r.o.

4. Vrácení produktu
Na produkty se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Vrácení je možné pouze u zboží s fyzickou distribucí. Software nelze vrátit. Elektronická distribuce je automaticky součástí dodávky i při objednání se zasláním produktu poštou.

5. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající vyřídí objednávku a odešle produkt na e-mailovou adresu (adresu) kupujícího. Pokud prodávající nemůže vyřídit do 40 pracovních dní objednávku, která byla zaplacena předem, vrátí
kupujícímu zaplacenou částku nejpozději do 14 dnů od zjištění uvedené skutečnosti na účet, který byl použitý při platbě převodem z účtu nebo který objednávající prodávajícímu sdělí v případě, že platbu provedl jiným způsobem. Toto ustanovení se nevztahuje na předplatné servisních služeb, které zahrnují mimo jiné licenci na novější verze programů, platí se předem a licence je dodána v průběhu předplaceného období, po vydání nové verze programu. Veškeré osobní údaje poskytnuté v objednávce jsou důvěrné.

6. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést v objednávce správné, pravdivé a kompletní údaje, tak aby objednávku bylo možné na jejich základě vyřídit. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů a evidence vystavených licencí.

7. Ostatní ujednání
Pokud není obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím obchodním nebo občanským zákoníkem a autorským zákonem.


Platnost od 1.1.2010 v Praze